• Први састанак радне групе

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА ПЕРИОД 2021-2031. ГОДИНЕ

posted in: Вести | 0

Први састанак радне групе

Поводом почетка израде Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова за период 2021-2031. године, у петак, 22. фебруара 2019. године, у просторијама Општинске управе у Старој Пазови одржан је први састанак радне групе за унапређење друштвених делатности. Састанку су присуствовали начелник одељења за друштвене делатности Жељко Шолаја, начелник одељења за привреду Сузана Илић и директори и представници васпитно-образовних институција, Центра за социјални рад, Дома здравља, Полицијске станице, Центра за културу, Народне библиотеке, Канцеларије за младе и Канцеларије за ромска питања Општинске управе Стара Пазова.

Директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић је на радном састанку изнела предлог стратешких активности у области социјалне заштите које је потребно уградити у Стратегију одрживог развоја. Главне активности које је потребно планирати у овој сфери односе се на изградњу центра за пружање локалних услуга и развој недостајућих услуга социјалне заштите у општини Стара Пазова. 

У општини Стара Пазова и на подручју Срема уочава се недостатак прихватилишта чије би услуге користила лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим околностима у којима је хитно потребно обезбедити прихват и привремени смештај. Општина Стара Пазова је због свог географског положаја и распореда ресурса социјалне заштите препозната као најповољнија локација за развој прихватилишта на нивоу Срема. Такође, Стратегијом је потребно планирати развој услуге дневног боравка за одрасле особе са инвалидитетом, будући да су услуге Дневног боравка „Искорак“ при ШОСО „Антон Скала“ доступне само младима до навршетка 26. године живота. Једна од стратешких активности за унапређење квалитета живота ове циљне групе односи се и на заједничко ангажовање локалних партнера у запошљавању и развоју програма и пројеката за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. 

Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад које од 2003. године пружа услуге кроз пројекат потребно је развити као посебну организациону јединицу установе, како би се на трајан начин обезбедила стручно-саветодавна подршка корисницима из система социјалне заштите и свим грађанима општине који имају потребу за решавањем личних и породичних тешкоћа и рад на личном унапређењу. Као стратешку активност потребно је планирати даљи развој клубова за дневни боравак за одрасла и старија лица у другим насељима општине по моделу Клуба у Старој Пазови који је основан општинском Одлуком 2009. године. Истом Одлуком, грађанима је обезбеђена услуга помоћ у кући која се пружа у оквиру посебне организационе јединице Центра за социјални рад и функционише као лиценцирани пружалац услуге у овој области. 

Директорка Рада Жугић је истакла да је захваљујући разумевању и подршци Општине Стара Пазова и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у области социјалне заштите у претходном периоду реализовано неколико пројеката усмерених ка превенцији вршњачког насиља и насиља у породици, а превентивне активности су предузимане кроз сарадњу Центра за социјални рад са локалним партнерима – Полицијом, Основним јавним тужилаштвом, Основним судом, основним школама на територији општине Стара Пазова, Радио-телевизијом Стара Пазова, месним заједницама и др. Овакав модел сарадње показао се корисним и ефикасним и може да послужи као пример добре праксе при планирању стратешких активности за наредни период.

Стратегија одрживог развоја представља један од најзначајнијих докумената које израђује локална самоуправа и садржи главне одреднице развојних активности Општине Стара Пазова. Израда Стратегије за наредну деценију одвијаће се током 2019. године, а у њеној изради ће учествовати тим стручњака из различитих области. Задаци радних група за израду Стратегије односиће се на дефинисање нових кључних праваца развоја општине Стара Пазова, дефинисање мера и програма будућег развоја, припрему детаљних пројеката и акционог плана за спровођење истих. Концепт Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова биће заснован на вишеструким циљевима који ће допринети унапређењу постојећих потенцијала и побољшању квалитета живота кроз отварање нових радних места и даље смањење стопе незапослености, отварање могућности за нова улагања и инвестиције, повезивање општине Стара Пазова са другим општинама, градовима и државама у региону и праћење модерних технолошких достигнућа и примера добре праксе из земаља ЕУ.