• Колаборативна терапија из угла системског породичног психотерапеута
  • Колаборативна терапија из угла системског породичног психотерапеута
  • Колаборативна терапија из угла системског породичног психотерапеута

ЕДУКАЦИЈА ЗА СИСТЕМСКЕ ПОРОДИЧНЕ ПСИХОТЕРАПЕУТЕ

posted in: Вести | 0
Колаборативна терапија из угла системског породичног психотерапеута у контексту рада у породичном саветовалишту у центру за социјални рад

У понедељак, 4. фебруара 2019. године, у просторијама Клуба за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржана је едукације без провере знања на тему „Колаборативна терапија из угла системског породичног психотерапеута у контексту рада у породичном саветовалишту у центру за социјални рад“.

Аутор едукације је Невенка Грујић, специјални педагог и породични психотерапеут Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Едукација је пријављена Комори социјалне заштите и учесницима је омогућила остваривање 5 бодова потребних за обнављање лиценце за рад.

У оквиру едукације представљена је тема колаборативне терапије и њено значење у контексту рада у саветовалишту центрa за социјални рад. Уводни део обуке односио се на дефинисање појмова модернизам, постмодернизам и колаборативна терапија. Излагања су пропраћена вежбом у оквиру које су представљени концепти, интервенције и питања која су најчешће присутна у раду психотерапеута. Вежба је омогућила да се интегришу сличности и разлике у начину на који учесници остварују своју психотерапијску праксу.

Водитељ едукације презентовао је лично виђење колаборативне терапије и разлоге због којих се определио за колаборативну терапију између других постмодернистичких приступа у системској породичној терапији. Присутни психотерапеути разменили су искуства у примени модернистичких и постмодернистичких терапијских модалитета.

Аутор обуке Невенка Грујић говорила је о основним претпоставкама и карактеристикама колаборативне терапије и повезаности модернистичког и постмодернистичког приступа. Породични психотерапеут Весна Трбовић изложила је основне претпоставке и карактеристике терапије усмерене на решење са примерима из праксе. Такође, представљене су и основне претпоставке и карактеристике наративне терапије. Повезаност колаборативног приступа са терапијом усмереном на решење и наративном терапијом интегрисана је у оквиру интерактивне размене са учесницима.

Посебан задатак за групу учесника односио се на бележење осећања и мисли које су имали под утицајем тема обуке у циљу остваривања саморефлексивности. Неизговорене мисли и осећања учесника резимирани су у оквиру завршне рефлексије. Обука је завршена дискусијом и евалуацијом.

У оквиру евалуације учесници су изразили задовољство садржајем обуке, начином презентовања и могућностима за лично учешће и интеракцију. Атомсфера на групи је од стране свих учесника оцењена највишим оценама. Општа оцена обуке на скали од 1 до 5 износила је 5.

Обуци су присуствовали породични психотерапеути из центара за социјални рад Вршац, Нови Сад, Темерин, Суботица и Рума, психолог ОШ “Бошко Палковљевић – Пинки” и стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Својим присуством скуп је подржала директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић.

Галерија слика