МОБИЛНИ ТИМОВИ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

posted in: Вести | 0

У оквиру пројекта „Техничка помоћ за унапређење стамбених и животних услова ромске популације у неформалним насељима – Становање Рома“, 15. и 16. марта 2018. године у Хотелу „President“ у Ковилову одржана је обука под називом „Мобилни тимови и увод у оперативно планирање“. Пројекат финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије, а његови корисници су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права. Тренингу су присуствовали представници општине Стара Пазова, као и представници Градске општине Чукарица, града Зрењанина и општина Ковачице и Лајковца.

Циљ дводневне обуке био је пружање подршке локалним самоуправама у креирању и спровођењу мера за социјалну инклузију Рома кроз оснивање и рад локалних мобилних тимова састављених од представника релевантних институција – координатора за ромска питања, педагошких асистената, здравствених медијатора, представника центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање. Сврха ових тимова је да кроз непосредан теренски рад сагледавају потребе припадника ромске популације и да утврђују потребне облике подршке. Такође, предвиђено је да подаци које ови тимови прикупе у непосредном раду послуже као основ за оперативно планирање, тј. за израду оперативних планова на нивоу јединица локалне самоуправе који ће допринети решавању идентификованих проблема. У оквиру обуке обрађене су теме везане за концепт социјалне инклузије и значај међусекторске сарадње за побољшање свеукупног друштвеног положаја Рома. Посебан значај скупа огледао се у могућности представника локалних заједница да размене искуства и представе праксе политика и мера којима доприносе социјалном укључивању Рома у својим локалним срединама.

Од представника општине Стара Пазова тренингу су присуствовали начелник одељења за друштвене делатности Жељко Шолаја, координатор за ромска питања Александар Балиновић, стручни радник Центра за социјални рад Ана Обрадовић, саветница Националне службе за запошљавање Јадранка Бубоња, као и Тамара Николић, педагошки асистент.