• споразум о сарадњи између Високе школе социјалног рада из Београда
  • споразум о сарадњи између Високе школе социјалног рада из Београда
  • споразум о сарадњи између Високе школе социјалног рада из Београда
  • споразум о сарадњи између Високе школе социјалног рада из Београда

ПОДРШКА ЦЕНТРА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ СТРУЧЊАКА

posted in: Вести | 0

Крајем априла месеца у Центру за социјални рад у Старој Пазови потписан је споразум о сарадњи између Високе школе социјалног рада из Београда и старопазовачког центра за социјални рад. У име Високе школе коју заступа директор проф. др Владимир Илић споразум је потписала доц. др Ивана Ристић, а у име центра директорка дипл. економиста Рада Жугић.

Циљ потписивања споразума је успостављање сарадње у остваривању стручне праксе као вида организоване припреме студената за примену теоријских знања и савладавање вештина у области образовања за занимање социјалних радника, коју ће студенти који су се определили за студије  социјалног рада, моћи да обаве у Центру за социјални рад у Старој Пазови.

Осим за област социјалног рада, висока школа образује стручњаке за научне области: логопедије и окупационе терапије, а студенти по завршетку школе стичу академска звања: дипломирани социјални радник, дипломирани логопед и дипломирани терапеут. Сва три студијска програма одвијају се на нивоу основних академских и мастер студија које могу да упишу и стручњаци који су диплому стекли у области друштвено-хуманистичких наука на другим високошколским установама.

Осим оспособљавања будућих стручњака за рад у социјалној заштити, сарадња високе школе и центра планира се и кроз размену искустава, научно-истраживачки рад, пројекте, стручне скупове и све друге видове деловања који могу допринети спрези теорије и праксе, развоју науке и струке и унапређењу социјалне политике у целини.

Потписивању споразума су у име центра, осим директорке присуствовали: социјални радник Мирјана Соколовић, правници Злата Бјелић и Оливер Ристић и социолог Ана Пејовић Станковић, а догађај је медијски пропраћен од стране РТВ Стара Пазова.

За више информација препоручујемо:

  • Прилог о потписивању споразума РТВ Стара Пазова: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sGr4fFviu0Q
  • Интернет презентацију Високе школе социјалног рада:
  • https://asp.edu.rs/
  • Интервју проф. др Владимира Илића о Фондацији Солидарност и Високој школи социјалног рада Телевизије Храм:

 https://www.youtube.com/watch?v=7MOx_IIJD8E