Програм „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава специфичних облика насиља“

posted in: Вести | 0

У оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“ који заједнички реализују агенција Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност одржана је едукација у Старој Пазови у згради општинске управе, у сали за венчање, 27.04.2018. године под називом „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава специфичних облика насиља“. У спровођење пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта. Овај пројекат се спроводи од 2013. године, подржава га Влада Шведске и усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења, а за циљ има допринос нулте толеранције и искорењавању насиља према женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у Центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, силовање, прогањање, узнемиравање.

Као једну од активности, Покрајински секретаријат је организовао Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака и циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређење знања и разумевања стручњака и циљу прижања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова. Планирани програми обуке спроводе се у следећим општинама и градовима на територији Аутономне Покрајине Војводине: Беочин-Нови сад, Сента, Нови Кнежевац, Темерин, Рума, Ириг, Житиште, Пландише, Вршац и Стара Пазова.

Планиране активности су предвиђене програмом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период 2015. до 2020. године, а реализује се у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље према женама и девојчицама у Србији“.

Едукација у Старој Пазови одржана 27.04.2018 године је започета уводом и представљањем свих учесника, затим су се обрађивале маргинализоване групе жена тј. положај жена и мушкараца у Србији, врсте родно заснованог насиља према женама, односно специфични облици насиља. Након паузе, апострофирале су се потребе жена у ситуацији насиља и одговорност за поступање, развој вештина неопходних за рад са женама жртвама специфичних облика насиља, као и улога институција и мултисекторска сарадња. Након дискусије, уследила је евалуација семинара.

Овом семинару присуствовале су стручне раднице Центра за социјални рад Стара Пазова које раде у Интерном тиму за заштиту од насиља: дипл. специјални педагог Ведрана Радмиловић, дипл. психолог Милијана Новаковић, дипл. социјална радница Емилија Познан и руководилац Службе за децу и младе дипл. социјална радница Весна Трбовић, а све присутне на семинару је поздравила директорка Рада Жугић, која је истакла да би требало да се стручни радници константно едукују и тиме подижу своје стручне компетенције, а самим тим и ефикасност рада.

„Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“ „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“