Тренинг „ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ МОБИЛНИХ ТИМОВА ЗА 2019. ГОДИНУ КРОЗ РАЗМЕНУ ДОБРИХ ПРАКСИ И НАУЧЕНИХ ЛЕКЦИЈА“

posted in: Вести | 0

Мобилни тимови за инклузију Рома

У четвртак, 25. октобра 2018. године, у Хотелу „Парк“ у Новом Саду одржан је тренинг на тему „Оперативни планови мобилних тимова за 2019. годину кроз размену добрих пракси и научених лекција“ у организацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларије за људска и мањинска права. Скуп је одржан у оквиру пројекта „Техничка помоћ за унапређење стамбених и животних услова ромске популације у неформалним насељима – Становање Рома“ који финансира Европска унија а суфинансира Влада Републике Србије. Тренингу су присуствовали чланови мобилних тимова општина Стара Пазова и Бачка Паланка и градова Суботице и Зрењанина.

На скупу су презентовани досадашњи резултати пројекта „Становање Рома“ и представљене добре праксе и изазови у успостављању механизама социјалне инклузије у општинама и градовима од стране присутних представника. У оквиру обуке учесницима су дате инструкције за израду оперативних планова рада мобилних тимова за 2019. годину након чега је започео процес оперативног планирања, уз уважавање потреба ромске популације и капатитета локалних заједница. Водитељ обуке била је Бранкица Јеремић, стручњак за социјалну инклузију.

Скуп је подржан од стране представника Делегације Европске уније у Републици Србији и подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Палимира Тота који су присуствовали обуци.

Од представника општине Стара Пазова тренинг су похађали чланови локалног мобилног тима за инклузију Рома – координатор за ромска питања Александар Балиновић, стручни радник Центра за социјални рад Ана Обрадовић, саветник Националне службе за запошљавање Јадранка Бубоња и педагошки асистент ОШ „Симеон Араницки“ Тамара Николић.

Мобилни тимови за инклузију Рома Мобилни тимови за инклузију Рома Мобилни тимови за инклузију Рома