• 63. Међународни београдски сајам књига
  • 63. Међународни београдски сајам књига

ТРИБИНА „ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СТРУЧНИХ РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ“

posted in: Вести | 0

63. Међународни београдски сајам књига

У четвртак, 25. октобра 2018. године, представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова присуствовали су трибини „Промоција етичког кодекса стручних радника запослених у социјалној заштити“ која је одржана у оквиру 63. Међународног београдског сајма књига у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Скуп је отворен обраћањем директорке Коморе социјалне заштите Сандре Перић, након чега је реч узео стручни сарадник Игор Бошњаковић који је говорио о сврси оснивања и постојања Етичког одбора и његовом делокругу рада. Етички одбор социјалне заштите као стручно тело Коморе прати да ли се спровођење социјалне заштите заснива на начелима професионалне етике и обавља послове који се односе на предлагање Кодекса професионалне етике, праћење примене његових начела, пружање саветодавне подршке, утврђивање повреда професионалне етике и изрицање мера професионалне одговорности, давање мишљења о спорним етичким питањима и др.

Весна Трбовић, стручни радник Центра за социјални рад општине Стара Пазова и члан Етичког одбора, представила је Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије, говорећи о његовој сврси, садржају и принципима. Кодексом професионалне етике утврђена су начела етичког понашања у обављању професионалних дужности стручних радника социјалне заштите, при чему је дефинисано седамнаест основних принципа на којима је потребно заснивати стручни рад. Кодекс професионалне етике уређује целокупну делатност стручних радника и односи се, не само на њихову етичку одговорност према корисницима, него и на међусобне односе стручних радника, као и на однос стручног радника према делатности социјалне заштите и друштву. Сви стручни радници дужни су да познају и примењују начела професионалне етике, а у случају њиховог непоштовања предузимају се прописани поступци и мере које могу да укључе јавну опомену, новчану казну или чак привремену забрану рада.

О професионалној етици излагао је и Владимир Антић, правник Центра за социјални рад у Трстенику и члан Етичког одбора, који је говорио о објављивању личних садржаја на друштвеним мрежама и разграничењу приватног и професионалног живота. Трибина је укључила и дискусију присутних стручних радника са предавачима.

Стручном скупу су присуствовали запослени стручни радници и приправници ангажовани у Центру за социјални рад општине Стара Пазова.

  63. Међународни београдски сајам књига 63. Међународни београдски сајам књига