У току је обука за вођење случаја у Републичком заводу за социјалну заштиту, у Београду

posted in: Вести | 0

 

Од 03.04. до 06.04. 2017, на Теразијама, у Републичком заводу за социјалну заштиту, спроводи се обука за вођење случаја у Центру за социјални рад. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, по други пут ове године је послао запослене стручне раднике на истоимену обуку. Првог пута у месецу Фебруару, Центар је послао две стручне раднице; једну социјалну радницу и једну педагогицу. Сада, Априла месеца, Центар је на обуку послао једну социјалну радницу.

Основни циљ обуке је стицање основних знања о вођењу случаја, концептима, фазама процеса (процена, планирање,координација, мониторинг, евалуација и завршетак рада) и стицање и унапређење вештина (интервјуисање и посматрање, успостављање сарадничког односа са корисницима и породицом, вештине тимског рада, преговарање, и
заступање) које су неопходне за различите улоге водитеља случаја.

Неопходно је истаћи, да се Центар за социјални рад општине Стара Пазова труди и брине о својим запосленима, а један од видова борбе и подршке је константно улагање у стручне раднике, тако што се исти шаљу на најразноврсније обуке, а тиме се стручни радници оснажују, развијају своје компетенције, јачају стручност. Присутна је и подршка локалне самоуправе, будући да је јачање компетенција стручних радника за опште добро, за добро локалне заједнице и целокупног друштва.