• Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите
  • Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите

ЗНАЧАЈ ДЕФИНИСАЊА ЦИЉЕВА СТАЛНОСТИ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

posted in: Вести | 0

У Центру за социјални рад општине Стара Пазова је дана 01.06.2018. године одржана обука – едукација без провере знања на тему „Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите“ којој су, осим стручних радника Центра за социјални рад, присуствовали и имали активно учешће стручни радници центара за социјални рад из Инђије, Апатина, Темерина, Суботице, Оџака, као и стручни радници Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Думнић, саветница за социјалну заштиту и Марина Вукотић, саветница за истраживачке послове.

Едукација, која је одобрена од стране Коморе социјалне заштите, је протекла у позитивној и радној атмосфери, а стручни радници су активно дискутовали о појму сталности и значају постизања сталности за децу и младе у систему социјалне заштите. Кроз групне вежбе учесници су активно  и предано анализирали различите циљеве сталности настојећи да дефинишу смернице које су опредељујуће за стручне раднике у социјалној заштити приликом разматрања могућих циљева сталности.

С обзиром на значај теме, постигнут је консензус стручњака о потреби да се обуке на наведену тему наставе и у будућем периоду, као и да се организују округли столови у циљу размене искустава стручњака у погледу изазова у дефинисању сталности, примера добре праксе, планирања осамостаљивања, значаја развијања мреже подршке за децу и младе који су збринути у хранитељским породицама и установама социјалне заштите, те на друге релевантне теме.

Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите Значај дефинисања циљева сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите