Програм рада ЦСР за 2024. годину
План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2024. годину


Програм рада ЦСР за 2023. годину
План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2023. годину


Програм рада ЦСР за 2022. годину
План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2022. годину


Програм рада ЦСР за 2021. годину
План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2021. годину


Програм рада ЦСР за 2020. годину

Финансијски план рада ЦСР за 2020. годину

План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2020. годину


Програм рада ЦСР за 2019. годину

Финансијски план рада ЦСР за 2019. годину

Финансијски план рада ЦСР за 2019. годину – ребаланс буџета

План рада Службе за помоћ у кући и клуба за одрасла и старија лица за 2019. годину


Програм рада ЦСР за 2018. годину 

Финансијски план рада ЦСР за 2018. годину

Финансијски план рада ЦСР за 2018. годину – ребаланс буџета 1

Финансијски план рада ЦСР за 2018. годину – ребаланс буџета 2

План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2018.годину


Програм рада ЦСР за 2017. годину 

Финансијски план рада ЦСР за 2017. годину

План рада Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица за 2017.годину